Avís Legal

Aquest lloc web ha sigut creat per MEDITESSEN S.L., amb caràcter informatiu i per l'ús personal dels usuaris. A través d'aquest Avís Legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: l'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre MEDITESSEN S.L. (Roberto & Lázaro Delícies Mediterrànies, Artesans Gourmet) i l'usuari.

 

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ell.

 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que poden trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituiran, complementaran i/o modificaran les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usari en cada cas concret.